همتا من همتا پایروند محصل رشته ی کامپیوتر مسلط به نرم افزار فتوشاپ هستم حدود دوساله که حرفه ای دنبالش میکنم

همتا

من همتا پایروند محصل رشته ی کامپیوتر مسلط به نرم افزار فتوشاپ هستم حدود دوساله که حرفه ای دنبالش میکنم

آموزشی

همتا من همتا پایروند محصل رشته ی کامپیوتر مسلط به نرم افزار فتوشاپ هستم حدود دوساله که حرفه ای دنبالش میکنم
دنبال کنندگان
۰
اعضای ویژه
۰


اشتراک‌گذاری
گزارش خطااین ارزش آفرین سطحی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پستی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پروژه ای منتشر نکرده است