انجمن خیریه حمایت از حیوانات ژین موکریان مهاباد | حفظ و حمایت از حیوانات

حامیان:
۱
دنبال کنندگان:
۱
حمایت ماه پیش:
۰ تومان
حمایت ماه پیش (تومان)
۰
دنبال کنندگان
۱
حامیان
۱
مدیر صفحه
مسعود نمه شیری
پروژه ها
سطوح حمایتی
حامی توله های یتیم
۳۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
بعضی از توله ها بدون مادر به نقاهتگاه انتقال داده می شوند با انتخاب این طرح آنها را از مرگ حتمی نجات و زندگی ببخشید.
حامی تغذیه
۴۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
روزانه ٥٠ كيلو گردن و ۶ لیتر شير بدون لاكتوز در نقاهتگاه مصرف میشود با انتخاب این طرح انجمن را در غذارسانی روزانه نقاهتگاه یاری و لطف خودتان را به این مخلوقات هدیه کنید.
تهیه دارو و درمان
۵۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۱ حامی
هر قلاده در بدو ورود با بیماریهای متعددی مواجه بوده و نیازمند درمان هستند، تعدادی نیز به طور مداوم به دارو و سرم های تقویتی نیاز دارند با حمایت از این طرح به این مخلوقات زندگی دوباره ببخشید.
سرپرستی و حمایت
۶۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
با این انتخاب این طرح به صورت ماهیانه می توانید سرپرستی یک قلاده سگ را به عهده گرفته و ما را در تامین نیازهایش یاری کنید.
حمایت از کیس های اورژانسی
۱۰۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
با انتخاب این طرح نسبت به نجات و امداد کیس های اورژانسی و تصادفی یاری رسان ما باشید.
حامیان:
۱
دنبال کنندگان:
۱
حمایت ماه پیش:
۰ تومان
حمایت ماه پیش (تومان)
۰
دنبال کنندگان
۱
حامیان
۱

انجمن خیریه حیوانات ژین موکریان مهاباد با شماره ثبت ۱۸۲ و در موضوع نظارت و حمایت از حیوانات، گونه های جانوری ، ممانعت از حیوان آزاری و خشنونت رفتاری به منظور حفظ و حمایت از حیوانات فعالیت می کند.

مدیر صفحه
مسعود نمه شیری
سطوح حمایتی
حامی توله های یتیم
۳۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
بعضی از توله ها بدون مادر به نقاهتگاه انتقال داده می شوند با انتخاب این طرح آنها را از مرگ حتمی نجات و زندگی ببخشید.
حامی تغذیه
۴۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
روزانه ٥٠ كيلو گردن و ۶ لیتر شير بدون لاكتوز در نقاهتگاه مصرف میشود با انتخاب این طرح انجمن را در غذارسانی روزانه نقاهتگاه یاری و لطف خودتان را به این مخلوقات هدیه کنید.
تهیه دارو و درمان
۵۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۱ حامی
هر قلاده در بدو ورود با بیماریهای متعددی مواجه بوده و نیازمند درمان هستند، تعدادی نیز به طور مداوم به دارو و سرم های تقویتی نیاز دارند با حمایت از این طرح به این مخلوقات زندگی دوباره ببخشید.
سرپرستی و حمایت
۶۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
با این انتخاب این طرح به صورت ماهیانه می توانید سرپرستی یک قلاده سگ را به عهده گرفته و ما را در تامین نیازهایش یاری کنید.
حمایت از کیس های اورژانسی
۱۰۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
با انتخاب این طرح نسبت به نجات و امداد کیس های اورژانسی و تصادفی یاری رسان ما باشید.