حامیان ایتام خضرا | حمایت از کودکان

حامیان:
۵
دنبال کنندگان:
۴
دنبال کنندگان
۴
حامیان
۵
مدیر صفحه
وحید هژبری
پروژه ها
سطوح حمایتی
سطح 5000 تومانی
۵,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۳ حامی
حمایت از کودکان ایتام خضرا
سطح 10000 تومانی
۱۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۲ حامی
حمایت از کودکان ایتام خضرا
سطح 20000 تومانی
۲۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
حمایت از کودکان ایتام خضرا

پست های اخیر

پاداش تو بر من است،و من به کمتر از رفتن تو به بهشت راضی نمی شوم.
۲۲ دی ۱۳۹۷
جشن عروسی در ایتام
۲۲ دی ۱۳۹۷
حامیان:
۵
دنبال کنندگان:
۴
دنبال کنندگان
۴
حامیان
۵

ایتام خضرا واقع در استان خراسان رضوی شهر قوچان بوده که سرپناهی برای 60 کودک یتیم این شهر است.

پست های اخیر

پاداش تو بر من است،و من به کمتر از رفتن تو به بهشت راضی نمی شوم.
۲۲ دی ۱۳۹۷
جشن عروسی در ایتام
۲۲ دی ۱۳۹۷
مدیر صفحه
وحید هژبری
سطوح حمایتی
سطح 5000 تومانی
۵,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۳ حامی
حمایت از کودکان ایتام خضرا
سطح 10000 تومانی
۱۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۲ حامی
حمایت از کودکان ایتام خضرا
سطح 20000 تومانی
۲۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
حمایت از کودکان ایتام خضرا