فرشته‌های کوچک تقویت روابط عاطفی مادر و کودک

فرشته‌های کوچک

تقویت روابط عاطفی مادر و کودک

آموزشی

فرشته‌های کوچک تقویت روابط عاطفی مادر و کودک
دنبال کنندگان
۰
اعضای ویژه
۰


اشتراک‌گذاری
گزارش خطاسلام من فاطمه تاجیک هستم.

در این جا من و همکارانم قصد داریم با برگزاری دروه‌هایی علاوه بر تقویت روابط عاطفی مادر و کودک مهارت های زیر را نیز در کودکان پرورش دهیم و تقویت کنیم

ـ هوش هیجانی

ـ اعتماد به نفس

ـ کنترل اضطراب و استرس

مجموعه فرهنگی فرشته‌های کوچک با همکاری تعداد زیادی از روانشاسان و مریبان فرزند پروری سعی می‌کنه تا مادران این سرزمین شناخت بهتری نسبت به فرزندان خود داشته باشن.

این ارزش آفرین سطحی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پستی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پروژه ای منتشر نکرده است