آموزش اکسل

آموزش

بازی و نرم افزار
آموزشی

در این دوره درباره توابع و ترفندهایی از اکسل صحبت می کنیم که با دانستن آنها سرعت عمل شما در محاسبات دو چندان می شود. به قول Jon Acampora مدرس دورهای اکسل و VBA که شعار وبلاگش همیشه این بود که با اکسل سرعت تان را چند برابر کنید و در وقت تان صرفه جویی. او درباره اینکه چرا دائما در وبلاگش می گوید اکسل را یاد بگیرید تا در زمان تان صرفه جویی کنید