زندگی ارزشمند با انتخاب های بهتر، می تونیم زندگی ارزشمندتر و با کیفیت تری برای خودمون و عزیزانمون بسازیم. در این راه، تنها نیستید.

زندگی ارزشمند

با انتخاب های بهتر، می تونیم زندگی ارزشمندتر و با کیفیت تری برای خودمون و عزیزانمون بسازیم. در این راه، تنها نیستید.

پادکست - آموزشی

زندگی ارزشمند با انتخاب های بهتر، می تونیم زندگی ارزشمندتر و با کیفیت تری برای خودمون و عزیزانمون بسازیم. در این راه، تنها نیستید.
دنبال کنندگان
۰
اعضای ویژه
۰


اشتراک‌گذاری
گزارش خطاانتخاب های بهتر می توانند به ما کمک کنند که سرزنده تر باشیم و زندگی با کیفیت تر و ارزشمندتری تجربه کنیم. خبر خوب اینکه، این انتخاب ها، آموختنی هستند و در این راه، با این صفحه همراه باشید تا با یادگیری مهارتهای توسعه فردی و اصول ارتباطی، بتوانیم در کنار هم، از موهبت زنده بودن، تندیس زندگی کردن بسازیم.

این ارزش آفرین سطحی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پستی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پروژه ای منتشر نکرده است