افطار ساده | تهیه و توزیع افطار در ماه رمضان

حامیان:
۰
دنبال کنندگان:
۰
حمایت ماه پیش:
۰ تومان
حمایت ماه پیش (تومان)
۰
دنبال کنندگان
۰
حامیان
۰
مدیر صفحه
محمدحسین باریکانی
پروژه ها
سطوح حمایتی
سطح یک
۵,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
تشکر از شما
  سطح2
  ۱۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
  خدا خیرتان دهد!
   حامیان:
   ۰
   دنبال کنندگان:
   ۰
   حمایت ماه پیش:
   ۰ تومان
   حمایت ماه پیش (تومان)
   ۰
   دنبال کنندگان
   ۰
   حامیان
   ۰

   تهیه و توزیع بسته های افطاری ساده در ماه مبارک رمضان تهیه و توزیع بسته های افطاری ساده در ماه مبارک رمضانتهیه و توزیع بسته های افطاری ساده در ماه مبارک رمضانتهیه و توزیع بسته های افطاری ساده در ماه مبارک رمضانتهیه و توزیع بسته های افطاری ساده در ماه مبارک رمضان

   مدیر صفحه
   محمدحسین باریکانی
   سطوح حمایتی
   سطح یک
   ۵,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
   تشکر از شما
    سطح2
    ۱۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
    خدا خیرتان دهد!