افطار ساده | تهیه و توزیع افطار در ماه رمضان

حامیان:
۰
دنبال کنندگان:
۰
حمایت ماه پیش:
۰ تومان
حمایت ماه پیش (تومان)
۰
دنبال کنندگان
۰
حامیان
۰
مدیر صفحه
محمدحسین باریکانی
پروژه ها
سطوح حمایتی
سطح یک
۵,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
تشکر از شما
سطح2
۱۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
خدا خیرتان دهد!
حامیان:
۰
دنبال کنندگان:
۰
حمایت ماه پیش:
۰ تومان
حمایت ماه پیش (تومان)
۰
دنبال کنندگان
۰
حامیان
۰

تهیه و توزیع بسته های افطاری ساده در ماه مبارک رمضان تهیه و توزیع بسته های افطاری ساده در ماه مبارک رمضانتهیه و توزیع بسته های افطاری ساده در ماه مبارک رمضانتهیه و توزیع بسته های افطاری ساده در ماه مبارک رمضانتهیه و توزیع بسته های افطاری ساده در ماه مبارک رمضان

مدیر صفحه
محمدحسین باریکانی
سطوح حمایتی
سطح یک
۵,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
تشکر از شما
سطح2
۱۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
خدا خیرتان دهد!