چهارسوق | تجلی حرکت‌های امیدبخش و نوآورانه آموزشی و تربیتی

حامیان:
۱۳
دنبال کنندگان:
۱۴
دنبال کنندگان
۱۴
حامیان
۱۳
مدیر صفحه
محمد آزین
پروژه ها
سطوح حمایتی
همراهان چهارسوق
۱۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۱۲ حامی
فرقی نمی کند نقشی که در نظام آموزشی داریم بزرگ است یا کوچک. ممکن است معلم، دانشجو، مدیر مدرسه، استاد دانشگاه، مربی، مسئول یک موسسه تعلیم و تربیتی، یا حتی دانش آموز یا پدر یا مادر باشیم. اگر دغدغه و عزمی برای بهتر شدن نظام آموزشی کشور داریم، عضوی از جامعه چهارسوق هستیم.
  • با خبر شدن از اخبار چهارسوق (ماهانه)
  • دریافت تقدیرنامه ایمیلی (ماهانه)
فعالان چهارسوق
۱۰۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
چهارسوق شبکه ای مردمی و خود جوش برای فعالان تحول‌خواه تعلیم و تربیت است برای شبکه‌سازی، رشد و هم‌افزایی میان همه افراد در حوزه تعلیم و تربیت. برای پیش برد سطح فرهنگ و آموزش کشور به فعالیت و همراهی شما نیازمندیم.
  • با خبر شدن از اخبار چهارسوق (ماهانه)
  • دریافت تقدیرنامه چاپی (یک بار)

پست های اخیر

با توجه به اهمیت نشر اخبار و اطلاع‌رسانی خبری از رویدادها، مسائل و چالش‌های عرصه‌ی تعلیم و تربیت و ضرورت ایجاد جریان خبری از حرکت‌های امیدآفرین و پیشرو در فضای آموزش و پرورش ایران، جامعه فعالان تعلیم و تربیت چهارسوق اولین دوره اهدای «جایزه خبر تعلیم و تربیت ایران» را برگزار می‌کند.
۸ بهمن ۱۳۹۷
حوزه آموزش، حوزه نسبتا نوپایی در فضای نوپای استارتاپی کشور است. یکی از مسائل این حوزه ارتباط کم‌رنگ فعالان استارتاپی با فعالان آموزشی است.
۸ بهمن ۱۳۹۷
هر یک از ما نقشی را در نظام آموزشی بر عهده داریم،فرقی نمی کند نقشی که در نظام آموزشی داریم بزرگ است یا کوچک. کافی است به‌فکر تحول در نظام آموزشی باشیم
۸ بهمن ۱۳۹۷
حامیان:
۱۳
دنبال کنندگان:
۱۴
دنبال کنندگان
۱۴
حامیان
۱۳


چهارسوق در سال ۱۳۹۲ توسط جمعی از فعالان حوزه آموزش کشور برای ارائه تجارب بومی تعلیم و تربیت در قالبی شایسته و تأثیرگذار متولد شد.


چهارسوق، اجتماعی است برای تجلی حرکت‌های امیدبخش و نوآورانه آموزشی و تربیتی؛ محلی برای اشتراک‌گذاری ایده‌ها و تجارب. چهارسوق شبکه فعالان تحول‌خواه تعلیم و تربیت است برای شبکه‌سازی و هم‌افزایی میان معلمان، دانشجویان، مدیران، فعالان فرهنگی، مدارس، مؤسسات، اهالی رسانه و حتی دانش‌آموزان و والدین دغدغه‌مند در حوزه تعلیم و تربیت.

پست های اخیر

با توجه به اهمیت نشر اخبار و اطلاع‌رسانی خبری از رویدادها، مسائل و چالش‌های عرصه‌ی تعلیم و تربیت و ضرورت ایجاد جریان خبری از حرکت‌های امیدآفرین و پیشرو در فضای آموزش و پرورش ایران، جامعه فعالان تعلیم و تربیت چهارسوق اولین دوره اهدای «جایزه خبر تعلیم و تربیت ایران» را برگزار می‌کند.
۸ بهمن ۱۳۹۷
حوزه آموزش، حوزه نسبتا نوپایی در فضای نوپای استارتاپی کشور است. یکی از مسائل این حوزه ارتباط کم‌رنگ فعالان استارتاپی با فعالان آموزشی است.
۸ بهمن ۱۳۹۷
هر یک از ما نقشی را در نظام آموزشی بر عهده داریم،فرقی نمی کند نقشی که در نظام آموزشی داریم بزرگ است یا کوچک. کافی است به‌فکر تحول در نظام آموزشی باشیم
۸ بهمن ۱۳۹۷
مدیر صفحه
محمد آزین
سطوح حمایتی
همراهان چهارسوق
۱۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۱۲ حامی
فرقی نمی کند نقشی که در نظام آموزشی داریم بزرگ است یا کوچک. ممکن است معلم، دانشجو، مدیر مدرسه، استاد دانشگاه، مربی، مسئول یک موسسه تعلیم و تربیتی، یا حتی دانش آموز یا پدر یا مادر باشیم. اگر دغدغه و عزمی برای بهتر شدن نظام آموزشی کشور داریم، عضوی از جامعه چهارسوق هستیم.
  • با خبر شدن از اخبار چهارسوق (ماهانه)
  • دریافت تقدیرنامه ایمیلی (ماهانه)
فعالان چهارسوق
۱۰۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
چهارسوق شبکه ای مردمی و خود جوش برای فعالان تحول‌خواه تعلیم و تربیت است برای شبکه‌سازی، رشد و هم‌افزایی میان همه افراد در حوزه تعلیم و تربیت. برای پیش برد سطح فرهنگ و آموزش کشور به فعالیت و همراهی شما نیازمندیم.
  • با خبر شدن از اخبار چهارسوق (ماهانه)
  • دریافت تقدیرنامه چاپی (یک بار)