پناهگاه مهر بیرجند تنها گروه حامیان حیوانات بیرجند

پناهگاه مهر بیرجند

تنها گروه حامیان حیوانات بیرجند

پناهگاه مهر بیرجند تنها گروه حامیان حیوانات بیرجند
دنبال کنندگان
۶
اعضای ویژه
۰


اشتراک‌گذاری
گزارش خطاپناهگاه مهر بیرجند


مرکز نگهداری 250قلاده سگ بومی که توسط حامی ها و کمک های مردمی اداره میشود.

___


شما فکر میکنید سگ ها به بهشت نمیروند،ولی من به شما میگویم که آنها خیلی زودتر از ما در آنجا هستند!


"Robert Louis Stevenson"
این ارزش آفرین سطحی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پستی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پروژه ای منتشر نکرده است