گالری_بهاره آموزش و سفارش نقاشی در ابعاد و تکنیک های دلخواه

گالری_بهاره

آموزش و سفارش نقاشی در ابعاد و تکنیک های دلخواه

آموزشی

گالری_بهاره آموزش و سفارش نقاشی در ابعاد و تکنیک های دلخواه
دنبال کنندگان
۰
اعضای ویژه
۰


اشتراک‌گذاری
گزارش خطاسلام من بهاره هستم و در این صفحه سعی دارم تا مهارتم را به شما طرفدارانم آموزش دهم.من از زمانی که به یاد دارم مشغول نقاشی بودم و تمام زندگی ام با بوم و رنگ و نقاشی ادغام شده. در این مدت در کنار پیام های محبت آمیز و دلگرم کننده تان کلی پیام دریافت کردم که در آن از من خواسته بودید سبک خودم را آموزش دهم مدت ها بود به دنبال فرصتی بودم تا دوره های آموزشی برگزار کنم ولی فرصت آن برایم مهیا نمیشد و از طرفی فضای کوچک خانه ام این اجازه را به من نمیداد تا بتوانم کلاس های حضوری برگزار کنم. اکنون با استفاده از سیستم ماباتو این امکان برایم فراهم شده تا فعالیت آموزشی خودم را با شیوه ای مدرن و بسیار جذاب آغاز کنم.


در این مدت شما همراهان همیشگی بودید که با حضورتان مایه دلگرمی من بودید تا به کارم ادامه دهم.

اکنون در نظر دارم تا با شما هواداران همیشگی با انرژیی بیشتر به فعالیتم ادامه دهم و رابطه ای نزدیک تری باهمه شما داشته باشم. نقاشی های بیشتری بکشم و شما را در تمام مراحل با خودم همراه کنم.


این ارزش آفرین سطحی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پستی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پروژه ای منتشر نکرده است