آزادقلم

آزادقلم، راهکاری آزاد برای فونت فارسی در وب

بازی و نرم افزار

از آنجایی که فونت‌های آزاد فارسی زیادی از بعد از ۱۳۹۲ ارائه شدند و حدود شش سال است که تایپ‌فیس‌های آزاد فارسی در حال تکمیل و توسعه هستند. در شهریور ماه ۱۳۹۸، تصمیمی گرفته شد مبنی بر طراحی یک رابط برنامه نویس آزاد که طراحان وبسایت و توسعه‌دهندگان فرانت-اند و رابط کاربری، بتوانند بدون مشکل و تنها با استفاده از یک خط کد و بدون نیاز به دانلود فونت؛ از فونت‌های مورد نیاز خود استفاده کنند.