آزادقلم آزادقلم، راهکاری آزاد برای فونت فارسی در وب

آزادقلم

آزادقلم، راهکاری آزاد برای فونت فارسی در وب

بازی و نرم افزار

آزادقلم آزادقلم، راهکاری آزاد برای فونت فارسی در وب
دنبال کنندگان
۰
اعضای ویژه
۰


اشتراک‌گذاری
گزارش خطااز آنجایی که فونت‌های آزاد فارسی زیادی از بعد از ۱۳۹۲ ارائه شدند و حدود شش سال است که تایپ‌فیس‌های آزاد فارسی در حال تکمیل و توسعه هستند. در شهریور ماه ۱۳۹۸، تصمیمی گرفته شد مبنی بر طراحی یک رابط برنامه نویس آزاد که طراحان وبسایت و توسعه‌دهندگان فرانت-اند و رابط کاربری، بتوانند بدون مشکل و تنها با استفاده از یک خط کد و بدون نیاز به دانلود فونت؛ از فونت‌های مورد نیاز خود استفاده کنند.


این ارزش آفرین سطحی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پستی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پروژه ای منتشر نکرده است