گروه ابرار | فرهنگی - آتش به اختیار

حامیان:
۰
دنبال کنندگان:
۰
حمایت ماه پیش:
۹۵۰ تومان
حمایت ماه پیش (تومان)
۹۵۰
دنبال کنندگان
۰
حامیان
۰
مدیر صفحه
ه ل
پروژه های موفق
پروژه ها
با کریمان کارها دشوارنیست
نمایش توضیحات
۱,۰۰۰ تومان از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
٪۰
حامیان:
۰
دنبال کنندگان:
۰
حمایت ماه پیش:
۹۵۰ تومان
حمایت ماه پیش (تومان)
۹۵۰
دنبال کنندگان
۰
حامیان
۰
پروژه ها
۱ از ۱
با کریمان کارها دشوارنیست
نمایش توضیحات
۱,۰۰۰ تومان از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
٪۰

به نام خدا

.هر کجا باشیم برای احیا اسلام قدمی برمیداریم

...یک گروه باحال توی بيرجند هستیم 

که شما هم عضوش هستید💪🏻


مدیر صفحه
ه ل