تئاتر شهر

نمایش های طنز تلخ از وقایع شهر

تاتر و سینما

«گروه نمايش تئاتر شهر» در سال 1392 تماشاخانه خصوصی و مستقل خود را در تهران راه‌اندازی کرد که زادگاه اجراها و ایده های اجرایی گروه شد. آنچه که شاید هویتی تازه و بارور برای تئاتر خصوصی ما تعریف کرد. «گروه تئاتر شهر» در سال 1390 توسط مهندسين و کارشناسان تحصيلکرده در زمينهاي فني مهندسي، مديريتي ، هنری و تئاتر بنيانگذاري شد. با تلفيق نگاه و انديشه ی ايشان در زمينه هاي هنری در کنار تجارب مدیریتی و همچنین موفقيت هاي پیشین هرکدام از موسسین در زمينه‌ي تئاتر، بينش و رویکرد ما شکل يافت. منش و شیوه‌ی تئاتري ما بر اساس موسيقي، حركت، ديالوگ و انرژی است که در ارتباطی نزديک-مستقيم و مشاركتي با تماشاگر پايه ريزي شده است.

تئاتر شهر در ماباتو قصد دارد تا بزرگترین طرفداران خود را در یک اجتماع دور هم جمع کرده ، از نظرات و ایده های آنها استفاده کند و به آنها خدماتی متفاوت و ویژه تری ارائه دهد.

قطعا ما با حمایت و همراهی شما قوی تر از قبل پیش خواهیم رفت

و لذت تماشای یک تئاتر باکیفیت را برایتان به ارمغان خواهیم آورد