Saeiideh_hosseini داشتن اندامی زیبا و جذاب جزئی از شخصیت توست.

Saeiideh_hosseini

داشتن اندامی زیبا و جذاب جزئی از شخصیت توست.

ورزشی

Saeiideh_hosseini داشتن اندامی زیبا و جذاب جزئی از شخصیت توست.
دنبال کنندگان
۰
اعضای ویژه
۰


اشتراک‌گذاری
گزارش خطادرود

سعیده حسینی هستم

مربی ورزشی در خصوص تناسب اندام و سلامت و آمادگی جسمانی .

در این صفحه به شما حرکات ورزشی و طریقه رسیدن به تناسب اندام را آموزش میدهم.

تمرکز اصلی من روی ورزش صحیح بدون دارو و عمل های زیبایی و خرافات هست.
این ارزش آفرین سطحی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پستی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پروژه ای منتشر نکرده است