هوای حوا null

هوای حوا

نویسندگی - گویندگی

هوای حوا null
دنبال کنندگان
۰
اعضای ویژه
۰


اشتراک‌گذاری
گزارش خطاسلام

عهدیه هستم

سی سالمه

ارشد بازرگانی بین الملل خوندم

و سالها در حوزه فروش و مدیریت کار کردم

یکم عمر کاریم از عمر سنی م بیشتر 😉😉😉

کار می‌کردم از نظر درآمدی هم اوکی بودم، اما موضوع اینجا بود که میون همه کارکردنهام حال دلم خوب نبود و شبیه 🥺🥺کسی بودم که انگار چیزی گم کرده و همیشه دلتنگ ....

گذشت گذشت حالم بد و بدتر شد تا اینکه با زندگی سالم آشنا شدم و خانم هروی چراغ راهم روشن کرد ...وقتی چراغ جلوی جاده تاریک زندگیم گرفت کودکیم دیدم روزهایی که با تخیل کودکانه ام برای بقیه قصه تعریف میکردم و بهم میگفتن شهرزاد قصه گو ...بزرگ شده بودم و شهرزاد قصه گو م گم کرده بودم ...بعد سالها پیداش کردم، دلم خواست کنار کار خودم قصه هام با شما اشتراک بذارم 🌱🌱😍😍

این ارزش آفرین سطحی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پستی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پروژه ای منتشر نکرده است