آينده‌پژوهي اشتراك مطالعات آينده محور

آينده‌پژوهي

اشتراك مطالعات آينده محور

پادکست - کارآفرینی

آينده‌پژوهي اشتراك مطالعات آينده محور
دنبال کنندگان
۰
اعضای ویژه
۰


اشتراک‌گذاری
گزارش خطابراي رويارويي با آينده آماده‌ايد؟

كدام آينده؟

آینده‌پژوهی شامل مطالعات سیستماتیک، بین رشته‌ای و جامع پیشرفت‌هاي اجتماعی، فناورانه و سایر روندهاي محيطي است. اين مطالعات به منظور آماده‌سازي سازمان‌ها براي رويارويي با شرايط متحول و پيچيده جهان امروز انجام مي‌پذيرد و نتيجه كاربست آن تضمين بقا و منافع سازمان‌ها در آينده از طريق تصميم‌سازي بر پايه راهبردهاي پابرجا خواهد بود.

در اين صفجه راهكارهاي آينده‌نگري براي سازمان‌ها و چگونگي توسعه راهبردهاي سازمان بر اساس تفكر آينده‌نگر ارائه مي‌شود.

این ارزش آفرین سطحی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پستی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پروژه ای منتشر نکرده است