مشاور صنایع غذایی آزمون های میکروبی و شیمی / کارآموزی دانشجویان

مشاور صنایع غذایی

آزمون های میکروبی و شیمی / کارآموزی دانشجویان

آموزشی

مشاور صنایع غذایی آزمون های میکروبی و شیمی / کارآموزی دانشجویان
دنبال کنندگان
۰
اعضای ویژه
۰


اشتراک‌گذاری
گزارش خطامشاوره تولید فرآورده های گوشتی / سوسیس ، کالباس و همبرگر خانگی / آموزش آزمون های میکروبی و شیمی / معرفی بروشورهای استاندارد / کارآموزی دانشجویان و ......

این ارزش آفرین سطحی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پستی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پروژه ای منتشر نکرده است