نقاهتگاه دهکده درمان،نگهداری،عقیم سازی و واگذاری حیوانات آسیب دیده

نقاهتگاه دهکده

درمان،نگهداری،عقیم سازی و واگذاری حیوانات آسیب دیده

نقاهتگاه دهکده درمان،نگهداری،عقیم سازی و واگذاری حیوانات آسیب دیده
دنبال کنندگان
۳۸
اعضای ویژه
۰


اشتراک‌گذاری
گزارش خطاقلب یک انسان را میتوان از نحوه رفتارش با حیوانات قضاوت کردنقاهتگاه دهکده در سال ۱۳۹۴ با هدف درمان، نگهداری، عقیمسازی و واگذاری حیوانات آسیب دیده و معلول پایه گذاری شد و با اتکا به کمک های مردمی اداره میشود ؛ طی این سال ها با عقیم سازی بیش از سیصد قلاده سگ بی سرپرست و رهاسازی یا واگذاری موفق بیش از یکصد و پنجاه قلاده سگ، سعی در بهبود کیفیت زندگی این آفریده های خدا داشته است

امروز نقاهتگاه دهکده در جنوب غربی استان تهران-ملارد- در زمینی به مساحت ۳۰۰۰متر مربع بنا شده و سرپناه زندگی بیش از یکصد و بیست قلاده سگ آسیب دیده و معلول می باشداین ارزش آفرین سطحی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پستی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پروژه ای منتشر نکرده است